บริษัท โซล่าโพลีแซด จํากัด ผู้ผลิตและจําหน่ายกระสอบพลาสติกสาน กระสอบอาหารสัตว์ กระสอบบรรจุทรายป้องกัน น้ำ ท่วม กระสอบปูน กระสอบข้าวสาร กระสอบแป้ง กระสอบพันธุ์ข้าว กระสอบเคลือบใส กระสอบเคลือบด้าน ม้วนผ้า ถุงใน HDPE และ LLDPE บริการจัดส่งทั่วประเทศ

บริษัท โซล่าโพลีแซค จํากัด ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2550 ด้วยทุนจดทะเบียนกว่า 150 ล้านบาท บริษัทได้นําระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นการ ปรับปรุง และพัฒนาการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล

กระสอบพลาสติกสานและถุงใน (bag in) ของเราได้รับการรับรองว่าเป็นภาชนะบรรจุอาหารได้ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 295 พ.ศ.2548 เรื่องกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของ ภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติก นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้รับ มอก.729-2530 ในทุกชั้นคุณภาพ

 

“มุ่งเน้นคุณภาพสินค้า บริการตรงเวลา
  ความพอใจลูกค้า พัฒนาก้าวไกล”