บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด
112/1 หมู่ 5 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทร :     032-293151, 032-293323
แฟกซ์ : 032-293152
Email : sales@zolapolysack.com

ฝ่ายการตลาดและขาย
Email :sales@zolapolysack.com
โทร :     032-293151, 032-293323 ext 3, 085-2920088, 085-2966161

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Email : hr@zolapolysack.
โทร :     032-293151, 032-293323 ext 2, ext 0 operator

ฝ่ายจัดซื้อ
Email : purchase@zolapolysack.com
โทร :     032-293151, 032-293323 ext 4


Download Map